Цэс

Танилцуулга
Улсын тэргүүний, лаборатори Хан-Уул цогцолбор сургууль нь Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2-р багт оршин байдаг. 2016-2017 оны хичээлийн жилд бага ангийн 23, [...]
БАГА АНГИЙН ЗАН
ЗОРИЛГО: Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө – Хамтдаа ЗОРИЛТ: Судлагдахууны багаар хамтарч судалгаат хичээл зохион байгуулах Сурагчдын мэдлэг чадварыг [...]
ХЭЛ, НИЙГМИЙН УХААНЫ ЗАН
ЗОРИЛГО: Судлагдахууны чанарыг ахиулж, сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэн, эх хэл түүхээрээ бахархах үзлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ. ЗОРИЛТ: Монгол хэлний [...]
Бага ангийн заах аргын нэгдэл
Бага ангийн ЗАН нь 25 багш, 25 бүлгийн нийт 897 сурагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай хамт олонд МУ-ын тэргүүлэх зэрэгтэй [...]
Байгалийн ухааны ЗАН
2016-2017 оны хичээлийн жилд байгалийн ухааны нийт 10 багш сургалт хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.Үүнээс: 1-7 жилдээ ажиллаж байгаа багш [...]
Эцэг эхийн булан
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ЭНД САНАЛ ХҮСЭЛТЭЭ БИЧНЭ
Дугуйлан
Сурагчийн буланд
Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост [...]
Зөвлөгөө
Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө
Эцэг эхийн буланд
Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост 2 Тест пост [...]